התחבר
FAQ
עבר
תפריט

חוות דעת מקצועית על כתב היד שלכם

בדיקה מקיפה לפני הגשה לפרסום

שירות זה מיועד לחוקרים העומדים לקראת הגשת הצעה לפרסום כתב היד שלהם בכתב עת. יתכן ואינכם בטוחים אם העבודה שלכם תעורר ענין, או, אם הצגת התוכן עומדת בסטנדרטים אקדמיים. השירות שאנו מציעים משלב חוקר מומחה בתחום הידע שלכם, המוביל מהלך של ביקורת עמיתים קונסטרוקטיבית, במטרה לסייע בהכנת כתב היד לקראת הגשתו למוציא לאור. הרפרנטים  שלנו יכולים לסייע במניעת שגיאות מביכות, בשיפור הקוהרנטיות של הטקסט, ובהגדלת סיכוי הפרסום של עבודתכם.

חוות דעת מקצועית

אנו יכולים לסייע בשיפור עבודתכם בהבטים הבאים (בהתאם לדרישות הספציפיות של כל עבודה):

  • ביקורת תוכן
  • ניסוח הטיעונים באופן ברור ומובן
  • הבניית כתב היד
  • הצגה מתודולגית של  כתב היד
  • גילוי סעיפים או תכנים חסרים
  • המלצות על אופן הגשת כתב היד לכתב העת/למוציא לאור
פרטי השירות

שירות זה כולל מתן הערות על כתב היד מתחילתו ועד סופו והצעות לשיפור, וסיכום מפורט של המלצותינו העיקריות. שירות זה כולל שעה אחת של ביקורת נוספת ו/או מענה לשאלות מטעם הכותב. נוכל לתת הערות נוספות על כתב היד בתשלום נוסף.

שירות זה אינו כולל התייחסות לתיקונים שיבוצעו בהמשך לביקורת האקדמית (מעבר לשעת העבודה שהוקצתה לכך), וכמו כן הוא אינו כולל מענה לשאלות או התייחסות למשובים של כתב העת, או לעריכה לשונית של כתב היד. נוכל לסייע בעריכה לשונית (ו/או בהכנת העבודה לדפוס באיכות גבוהה) כשירות נפרד.  יחד עם העובדה שאנו מחויבים לעזור בהשבחת כתב היד לקראת הגשתו, איננו יכולים להבטיח את קבלתו על ידי עורכי כתב העת, או את היענותם החיובית.

רוצים לקבל משוב על המחקר שלך? אני רוצה בדיקת מומחה! איך זה עובד