התחבר
FAQ
עבר
תפריט

חבילת שירותים להכנת הצעה לפרסום ספר

וודאו כי כתב היד שלכם מוכן להגשה לכתבי עת אקדמיים מוערכים

שירות זה מיועד לחוקרים המכינים הצעה למו"ל לפרסום ספר. יתכן ואתם תוהים אם הצעתכם לפרסום ספרכם אטרקטיבית דיה כדי לתפוס את העין של העורך, ואם היא מציגה את מחקרכם בדרך הטובה ביותר. חבילת השירותים שאנו מציעים להכנת הצעה לפרסום ספר משלבת חוקר מומחה בתחום הידע הרלוונטי. חוקר זה מוביל מהלך של ביקורת עמיתים קונסטרוקטיבית, במטרה לשפר את הצעתכם, ולהכינה כראוי להגשה למו"ל.  צוות הרפרנטים שלנו יסייע לכם להימנע משגיאות מביכות, ולהגדיל  את הסיכויים שהצעתכם תועבר לבחינה והערכה

 

נוכל לסייע לכם לשפר את ההיבטים הבאים של עבודתכם (בהתאם לדרישות הספציפיות של :העבודה)

  • ביקורת תוכן
  • ניסוח טיעונים קוהרנטי
  • הבניית כתב היד
  • הצגה מתודולגית של  העבודה
  • גילוי סעיפים או תכנים חסרים
  • המלצות על אופן הגשת כתב היד למוציא לאור
  • הצעות לשיפור אופן הצגת כתב היד
  • מיקוד קהל היעד
  • הצגה ברורה של התרומה ו/או החידוש של הספר למחקר 
  • בידול הספר ממחקרים אחרים בתחום

שירות זה כולל מתן הצעות לשיפור על כתב היד מתחילתו ועד סופו, וסיכום מפורט של המלצותינו העיקריות. שירות זה כולל שעה אחת של ביקורת נוספת ו/או מענה לשאלות מטעם הכותב. נוכל לתת הערות נוספות על כתב היד בתשלום נוסף.

שירות זה אינו כולל התייחסות לתיקונים שיבוצעו בהמשך לביקורת האקדמית (מעבר לשעת העבודה שהוקצתה לכך), וכמו כן הוא אינו כולל מענה לשאלות או התייחסות למשובים של כתב העת, או לעריכה לשונית של כתב היד. נוכל לסייע בעריכה לשונית (ו/או בהכנת העבודה לדפוס באיכות גבוהה) כשירות נפרד. יחד עם העובדה שאנו מחויבים לעזור בהשבחת כתב היד לקראת הגשתו, איננו יכולים להבטיח את קבלתו על ידי עורכי כתב העת, או את היענותם החיובית.