התחבר
FAQ
עבר
תפריט

התקנת הטקסט לפרסום – תהליך העבודה

התקנת טקסטים מדוקדקת ומוקפדת

1
בחירת עורך או עורכת

עם קבלת המאמר, הוא עובר לעורך או עורכת הבקיאים בדרישות הסגנון וההתקנה של כתב העת הנבחר, והם יערכו את הטקסט ויתקינו אותו על פי הנחיות ההגשה של כתב העת. העריכה עשויה לכלול:

  •             עריכת ההפניות על פי מדריך הסגנון הרלוונטי.
  •             שינוי סגנון ההפניות.
  •             יצירת רשימת מקורות.
  •             הצלבת ההפניות שבגוף הטקסט או הערות השוליים עם רשימת המקורות.
2
עריכה בידי העורך או העורכת האחראים

אחד מן העורכים האחראים יבדוק את שינויי העריכה שנעשו בטקסט וישלח לכם את המאמר המוגמר.

3
משוב מהלקוח או הלקוחה

בשלב זה תוכלו לקרוא את ההערות, התוספות ושינויי העריכה שנעשו בטקסט ולהחליט אם תרצו לערוך בטקסט שינויים נוספים.

4
עריכה סופית

נערוך את הטקסט סופית על פי המשוב שהתקבל מכם ובשיתוף פעולה, כדי לוודא שהטקסט עומד באמות המידה האקדמיות המחמירות ביותר.

5
בדיקה אחרונה

לאחר שתקראו את הטקסט בשנית, נטמיע בו שינויים אחרונים ונקרא אותו שוב כדי להיות בטוחים שהוא מוגמר וראוי להגשה לפרסום.

צריכים עזרה בעימוד ועיצוב? עזרו לי בהכנת כתב היד שלי! צרו קשר